Archiwum aktualności

Przetarg na waloryzację przyrodniczą

Marzec 13, 2014 13:58

Gmina Miasto Kołobrzeg ogłasza przetarg na „Waloryzację przyrodniczą nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie Morskie”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miasta Kołobrzeg.