Aktualności

Spotkanie w sprawie „Polityki transportowej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego”

Grudzień 20, 2013 8:03

 W poniedziałek 10 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miasta Kołobrzeg odbyło się spotkanie Lidera  oraz Partnerów Projektu w sprawie wypracowania harmonogramu oraz zakresu opracowania pn.:   „Polityka transportowa nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie Morskie”.

Spotkanie w sprawie „Jednolitego systemu identyfikacji turystycznej

Grudzień 20, 2013 7:52

W poniedziałek 9 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miasta Kołobrzeg odbyło się spotkanie Lidera Projektu w sprawie wypracowania wstępnych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie „Jednolitego systemu identyfikacji turystycznej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz… › czytaj więcej

Spotkanie zespołu ds. Waloryzacji przyrodniczej

Grudzień 4, 2013 13:35

We wtorek 3 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie Lidera oraz Partnerów Projektu w sprawie wypracowania zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie „Waloryzacji przyrodniczej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie Morskie”. W spotkaniu… › czytaj więcej

PODPISANIE UMOWY NA DELIMITACJĘ OBSZARU

Listopad 26, 2013 13:58

Dnia 26 listopada 2013r. w Urzędzie Miasta Kołobrzeg została podpisana umowa na „Delimitację Kołobrzeskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (KSOF) i opracowanie strategii jego rozwoju”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą… › czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu

Listopad 19, 2013 8:20

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami) w dniu 18.11.2013r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na  zadanie „Delimitacja Kołobrzeskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego… › czytaj więcej

4 firmy złożyły oferty

Listopad 14, 2013 8:07

Dnia 8 listopada 2013r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Delimitacja Kołobrzeskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (KSOF) i opracowanie strategii jego rozwoju”.

Ruszył pierwszy przetarg!

Październik 30, 2013 14:56

Dnia 29.10.2013r. Gmina Miasto Kołobrzeg ogłosiła przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na: „Delimitację Kołobrzeskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (KSOF) i opracowanie strategii jego rozwoju”.

Pierwsze spotkanie grupy roboczej

Październik 10, 2013 11:19

23 września 2013r. w Urzędzie Miasta Kołobrzeg odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. Jednolitego Systemu Identyfikacji Turystycznej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. W spotkaniu wzięli udział: Kamil Lepa pracownik ds. promocji i organizacji imprez w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie, Łukasz… › czytaj więcej

Pierwsze spotkanie robocze Lidera Projektu

Październik 1, 2013 11:16

17 września 2013r. w Urzędzie Miasta Kołobrzeg odbyło się pierwsze spotkanie robocze Lidera Projektu pn: „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele… › czytaj więcej