II spotkanie robocze ws. waloryzacji przyrodniczej

Październik 6, 2014 12:14

W dniu 30 września 2014 r. w Urzędzie Miasta Kołobrzeg odbyło się spotkanie robocze w sprawie waloryzacji przyrodniczej nadmorskiego  obszaru funkcjonalnego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy Ustronie Morskie, przedstawiciele  Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty   oraz Wykonawca zadania –  Biuro Konserwacji Przyrody S.C.

W trakcie spotkania  zaprezentowano wyniki prac kameralnych i terenowych po zakończeniu ich zasadniczej części, omówiono sprawy organizacyjne, w tym kwestie  związane z opracowaniem  i prezentacją  danych  za pośrednictwem Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Kołobrzeg prowadzonego przez Związek Miast  i Gmin Dorzecza Parsęty.

Zgodnie z harmonogramem prac kolejne spotkanie robocze odbędzie się w grudniu 2014 r.

DSC_0042                                                                               DSC_0038 DSC_0036