Konsultacje społeczne dokumentu polityki transportowej.

Styczeń 23, 2015 14:59

Konsultacje społeczne dokumentu: Polityka Transportowa Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie Morskie.
Wykonaliśmy badania ruchu, zapytaliśmy mieszkańców o to jak podróżują i na tej podstawie zaproponowaliśmy pomysły: rozwój sieci drogowej, ścieżki rowerowe, autobusy na telefon oraz lekką kolej nadmorską.
Jeśli jesteś ich ciekawy i interesujesz się rozwojem systemu transportowego?
Zobacz nasze propozycje, sprawdź czy są one zbieżne z Twoją wizją miasta i okolicy!
Zapoznaj się z opracowaną nową polityką transportową Kołobrzegu i gmin ościennych na konsultacjach społecznych w terminach:

  • 26.01.2015, godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48a,
  • 26.01.2015, godz. 18:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13,

Pomysły, uwagi i sugestie prosimy również kierować na adres:
transportwkolobrzegu@gmail.com do dnia 28 stycznia 2015r.
Informacje na stronie www.mof.kolobrzeg.pl

Dokumeny do pobrania: