Konsultacje społeczne jednolitego systemu identyfikacji.

Lipiec 10, 2014 14:05

Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg oraz Gmina Ustronie Morskie przystąpiły do prac mających w przyszłości zmierzać do budowy „Jednolitego systemu identyfikacji turystycznej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego”. System identyfikacji to kompleksowe i spójne  oznakowanie przestrzeni publicznej oraz znajdujących się w niej obiektów. Budowa systemu zwiększy ład przestrzenny i poprawi estetykę na obszarach gmin zaangażowanych w projekt, podniesie bezpieczeństwo, ułatwi i skróci czas dotarcia do celu, co w konsekwencji korzystnie wpłynie na koszty funkcjonowania mieszkańców, a także osób przyjezdnych. Oznakowanie obejmie obszar miasta Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy Ustronie Morskie i opisywać będzie w sposób jednolity m.in. nazwy ulic i numerów porządkowych budynków, atrakcje, zabytki, obiekty użyteczności publicznej, trasy rowerowe, czy obiekty branży turystycznej. Systemem objęte będą również słupy i tablice ogłoszeniowe oraz przystanki komunikacji miejskiej, a także elementy małej architektury, jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery czy też poidełka będące punktami czerpania wody.

Zapraszamy mieszkańców, turystów oraz wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się:

28.07.2014 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13

29.07.2014 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48a

30.07.2014 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2

 

Planując budowę Jednolitego Systemu Identyfikacji Turystycznej zachęcamy także do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, której celem jest poznanie Państwa opinii nt. stanu istniejącego oznakowania, określenie elementów oznakowania, od których należało by rozpocząć budowę kompleksowego systemu identyfikacji, a także wskazanie wariantu, który Państwa zdaniem mógłby stać się podstawą budowy jednolitych form oznaczeń przestrzeni gmin, na terenie których realizowany będzie projekt.

Dla Miasta Kołobrzeg: www.jsitmiastokolobrzeg.pl/

Dla Gminy Kołobrzeg:  www.jsitgminakolobrzeg.pl/

Dla Gminy Ustronie Morskie:   www.jsitgminaustroniemorskie.pl/

 

Termin przeprowadzenia ankiet: 11.07. – 31.08.2014 r.