Waloryzacja przyrodnicza

W ramach tego działania (nr 5) zaplanowano opracowanie „Waloryzacji przyrodniczej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmujacego Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie Morskie”  wraz z badaniami obszaru.

Grupą docelową będą władze lokalne, które na podstawie dokumentu będą mogły w sposób zrównoważony kształtować ład przestrzenny obszaru funkcjonalnego oraz mieszkańcy i turyści (na podstawie dokumentu opracowane będą publikacje popularno –naukowe w postaci przewodników, ulotek itp.)

W ramach zadania firma zewnętrzna wyłoniona zgodnie z Pzp m.in.:

  • przeprowadzi szczegółowe badania terenowe i dokona inwentaryzacji fauny i flory,
  • wyznaczy nowe obiekty i obszary wymagające objęcia ochroną,
  • opracuje szczegółowe wytyczne, co do dalszych prac, w tym uzyskania niezbędnych dokumentacji formalno – prawnej,
  • poprowadzi tzw. rady techniczne z zespołem zadaniowym oraz reprezentantami podmiotów społeczno – gospodarczych , wprowadzi ewentualne zmiany w dokumencie,
  • przedstawi gotowy dokument w zawierający część opisową oraz graficzną (mapy, tabele, zestawienia) w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej (przystosowanej do GIS)

 

Operat generalny – Waloryzacja nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego GMK,GK,GUM.pdf

Waloryzacja_Gmina_Kołobrzeg

Waloryzacja_Gmina_Miasto_Kołobrzeg

Waloryzacja_Gmina_Ustronie_Morskie