Wizualizacja turystyczna

Zakres działania nr 4 obejmuje opracowanie przez firmę zewnętrzną Jednolitego systemu identyfikacji turystycznej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmujacego Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie Morskie” wraz z niezbędnymi badaniami, w tym również konsultacje społeczne.

Grupą docelową będą tu zarówno mieszkańcy a Polski, jak i zza granicy jak i mieszkańcy obszaru funkcjonalnego.

W ramach zadania firma zewnętrzna wyłoniona zgodnie z Pzp m.in.:

  • przeprowadzi badania w celu rozpoznania zakresu oznakowania obszaru funkcjonalnego wraz z oceną możliwości wykorzystania w systemie,
  • wykona analizę istniejących dokumentów i materiałów mogących mieć wpływ na kształt systemu,
  • przygotuje trójwymiarowe wizualizacje komputerowe w celu przekazania do mediów oraz dla mieszkańców podczas konsultacji społecznych,
  • opracuje szczegółowe wytyczne, co do dalszych prac, w tym uzyskania niezbędnych dokumentacji formalno – prawnej,
  • przedstawi propozycje harmonogramu wdrażania poszczególnych rodzajów nośników informacji w założonym horyzoncie czasowym,
  • przygotuje gotową koncepcję oraz prezentację systemu przed mieszkańcami, radnymi itp.(wg potrzeb).

 

Link do do ankiet w ramach konsultacji społecznych.

Katalog JSIT Gmina Kołobrzeg

Katalog JSIT Gmina Ustronie Morskie

Katalog JSIT Miasto Kołobrzeg

Raport otwarcia – etap I JSIT

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3