Rozstrzygnięcie przetargu na Jednolity System Identyfikacji Turystycznej

Kwiecień 28, 2014 10:28

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami) w dniu 24.04.2014r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na w/w zadanie.

Przetarg przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). W przetargu mogli wziąć udział wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

 Dokonano wyboru oferty Nr 1 złożonej przez Firmę: Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „LINIA” S. C. , jako najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt. 5 oraz art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p.

Pełna informacja z rozstrzygnięcia przetargu znajduje się na stronie BiP Urzędu Miasta Kołobrzeg.

DSC_0054                                                                      DSC_0053