Spotkanie robocze w sprawie polityki transportowej.

Listopad 7, 2014 11:00

Dnia 6 listopada w Urzędzie Miasta Kołobrzeg odbyło się robocze spotkanie z wykonawcą opracowania polityki transportowej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Wykonawca zaprezentował:
– wnioski z pomiarów i ankiet,
– wariantowe koncepcje dla systemu transportowego > układ uliczny oraz transport zbiorowy,
– model z roboczym rozkładem ruchu,
– wnioski dla strefy parkowania, stref ruchu uspokojonego.

Obraz 001                                                 Obraz 002 Obraz 003                                                  Obraz 004