Spotkanie robocze z wykonawcą ws. waloryzacji przyrodniczej.

Lipiec 3, 2014 12:15

W dniu 27 czerwca 2014 r. w Urzędzie Miasta Kołobrzeg odbyło się pierwsze potkanie robocze w sprawie waloryzacji przyrodniczej nadmorskiego  obszaru funkcjonalnego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg oraz Wykonawca zadania.

Raport z postępów w pracach kameralnych przedstawiła Pani Małgorzata Zimnicka-Pluskota, natomiast  efekty  dotychczasowych prac terenowych zostały omówione  przez dr Krzysztofa Ziarnka (część botaniczna) oraz pana Wojciecha Mrągowskiego (część faunistyczna).

W trakcie spotkania Wykonawcy zwrócili szczególną uwagę na kilka miejsc wyjątkowo ciekawych pod względem przyrodniczym,  w tym na użytek ekologiczny Ekopark Wschodni oraz stawy w Głowaczewie. Wykonawcy zasygnalizowali potrzebę promocji walorów przyrodniczych obszaru. Kolejne spotkanie robocze zaplanowano na wrzesień br.

SAM_4517SAM_4518

SAM_4520 SAM_4526