Spotkanie w sprawie Polityki Transportowej.

Luty 10, 2015 9:07

Dnia 9.02.2015 roku  o godz.9:00  w Urzędzie Miasta Kołobrzeg odbyło się spotkanie Lidera Projektu wraz z Partnerami w sprawie odbioru końcowego opracowania Polityki transportowej NOF. Przeanalizowano dostarczone przez Wykonawcę dokumenty oraz spisano szereg uwag i uzupełnień, które zostaną przekazane Wykonawcy w celu przeanalizowania i ewentualnego uzupełnienia.

DSC_0348                                                       DSC_0347