Spotkanie z Wykonawcą waloryzacji przyrodniczej.

Styczeń 8, 2015 8:16

Dnia 22 grudnia w Urzędzie Miasta Kołobrzeg odbyło się spotkanie przedstawicieli Beneficjenta z Wykonawcą opracowania dotyczącego waloryzacji przyrodniczej obszaru funkcjonalnego.

Przedstawiono dotychczasowy postęp prac oraz wyniki badań.

Planowany termin zakończenia zadania to koniec I kwartału 2015 roku.

SAM_6730                        SAM_6729

                                              SAM_6728