Waloryzacja przyrodnicza nadmorskiego obszaru.

Grudzień 16, 2014 10:01

Trwają prace nad waloryzacją przyrodniczą nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie Morskie.

W trakcie prac za pomocą urządzenia GPS rejestrowane są m.in. drzewa o rozmiarach pomnikowych oraz egzoty (aktualnie ok. 60 pkt.), stanowiska gatunków chronionych, rzadkich, zagrożonych i inwazyjnych (aktualnie ok 900 punktów) , wykonywane są zdjęcia fitosocjologiczne (aktualnie ok. 20), a także lokalizowane są punktowe zagrożenia.

Do chwili obecnej na terenie opracowania stwierdzono m.in.: ponad 20 gniazd ptaków szponiastych, liczne stanowiska płazów w tym ropuchy szarej Bufo bufo  oraz żab zielonych Rana esculenta complex i brunatnych Rana sp., miejsca bytowania bobrów europejskich Castor fiber, obecność nielęgowych a rzadko notowanych na Pomorzu Zachodnim gatunków ptaków m.in. szablodzioba Recurvirostra avosetta czy ohara Tadorna tadorna.