Zakończenie projektu.

Czerwiec 18, 2015 9:46

Szanowni państwo,

Realizacja projektu pn. „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie” została zakończona.

Celem głównym projektu było określenie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego, wstępnie zdiagnozowanego przez wnioskodawcę oraz partnerów projektu, określenie jego zasięgu i wyznaczenie granic.

Wytworzone produkty w postaci Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego, a co za tym idzie Polityki Transportowej, Systemu Identyfikacji Turystycznej czy Waloryzacji Przyrodniczej posłużą w okresie długofalowym do promowania wspólnego planowania rozwoju i rozwiązywania problemów miasta Kołobrzeg oraz otaczających go gmin wiejskich Gminy Kołobrzeg oraz Gminy Ustronie Morskie.
Projekt realizowany był w latach 2013 – 2015

Z powstałymi w ramach projektu opracowaniami można zapoznać się na stronie miejskiego obszaru funkcjonalnego http://mof.kolobrzeg.pl  w odpowiednich zakładkach.