Zaproszenie do udziału w spotkaniu.

Marzec 12, 2015 11:55

Zaproszenie

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu nt. prezentacji  ,,Waloryzacji przyrodniczej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę  Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie Morskie”.

Spotkanie odbędzie się  19 marca 2015 r. o godz. 13.00  w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Więcej informacji  na temat dokumentacji udostępniono na stronie http://www.kolobrzeg.pl/samorzadowy-serwis-informacyjny/5075-waloryzacja-przyrodnicza-nadmorskiego-obszaru-funkcjonalnego

Dokumentacja powstała w ramach projektu ,,Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie.”

Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Wnioskodawca: Gmina Miasto Kołobrzeg

Nr umowy: DPT/BDG-II/POPT/92/13